نویسندگان و اعضای گروه سایت faith-leaf.blog.ir شهادت حضرت فاطمه(س) را به شما تسلیت عرض می کند.

ای کاش این بانو مرقدی هم داشت تا برای زیارتش او مرا میطلبید.


     به روان مادرم ،زهرا _ آینۀ

     افتادگی، عاطفه و پارسایی

     که زندگی برایش، همه رنج 

     بود وجودش، همه برایم

    مــــهــــــــــــــــــــــــــر