سخنرانی زهرا علیهاالسلام

رویدادهایی که پس از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به وقوع پیوست، سبب شد تا فاطمه زهرا علیهاالسلام مردم را جمع کرده، در مسجد پیغمبر به ایراد سخنرانی بپردازد. جمع زیادی از مردم مدینه، خلیفه وقت و مأموران حکومتی، نظاره گر در افشانی بانوی ارزشمند اسلام بودند. این خطبه کم نظیر دارای بخش های متفاوتی است که هر یک هدف روشنی را تعقیب می کند. حضرت زهرا علیهاالسلام در بخش نخست این خطبه، تحلیل فشرده ای درباره توحید و هدف آفرینش ارائه کرده و در بخش دیگری از سخنان خود، به مقام والای پیامبر صلی الله علیه و آله و مسئولیت های ایشان اشاره کرده است. در بخش سوم نیز،، به اهمیت قرآن و فلسفه و اسرار احکام اسلامی پرداخته و پس از معرفی خود، خدمات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله را گوشزد کرده است. حوادث پس از پیامبر نیز بخشی از این خطبه را در بر می گیرد.

ایمان

انسان دارای ظاهر و باطنی است. ظاهر آدمی، همان بدن و باطنش، روح و روان اوست. همان گونه که بدن دارای احکامی مانند طهارت و نجاست است و در صورت نجاست، با آب پاک می شود، روح و روان نیز، نجاست و طهارت دارد. نجاست روح، شرک به خداوند است که جز با ایمان پاک نمی شود. شرک از گناهان آمرزش ناپذیر است و براساس کلام نورانی امیرمؤمنان، شرک گناهی است که همه اعمال انسان را باطل می کند. تنها چیزی که می تواند این نجاست و پلیدی روح را از بین برده، صفا و جلوه دوباره ای به قلب و روح آدمی دهد، ایمان به خداست. حضرت زهرا علیهاالسلام در این باره می فرماید: «خداوند ایمان را وسیله پاک کردن نجاست شرک، از روح شما قرار داد» تا در سایه آن همه مظاهر شرک از بین برود و قلب که حرم الاهی است جایگاه صاحب خانه شود.