«دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از سر زمین پارس به آن دست خواهند یافت»

همنشین شایسته همانند عطر فروشی است که اگر از عطرش چیزی به تو ندهد بوی عطرش به تو خواهد رسید

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «چه کسی دوست ما است» ثبت شده است

دوست شایسته در اسلام

رسول اکرم فرمود:
«همنشین شایسته همانند عطر فروش است، اگر چیزی از عطرش به تو ندهد بوی عطرش به تو خواهد رسید.»

دوست
۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علی سبحانی

اهمیت دوستی در اسلام

1: جایگاه دوست

رسول خدا فرمود: «انسان بر دین دوستش خواهد بود، بنابراین هر یک از شما دقت کند که با چه کسی دوست شود.»

2:ناتوان ترین انسان 

 امام علی (ع) فرمود«ناتوانترین مردم کسی است که از دوست گرفتن عاجز باشد و ناتوانتر از او کسی است که دوستی را به دست آورد و تباه ساز و از دست بدهد»

3:تجسم دوست

 رسول خدا فرمود:« بنگرید با چه کسی هم صحبت می شوید ؟ زیرا هیچ کس نیست که مرگش فرا رسد جز آنکه دوستانش در پیش خدا در برابرش مجسم شوند، و اگر از بدان باشد به سرنوشت آنان دچار شود. هیچکس نمی میرد جز اینکه هنگام مرگ من در نظر او مجسم میشوم»

4:با دوست محشور میشود 

پیامبر گرامی اسلام فرمود:« انسان همراه کسی محشور می شود که او را دوست بدارد»

5:راهنما عقل

امام علی(ع) فرمود:« دوست هر کس راهنما عقل اوست و سخن او دلیل فضل اوست.»

6:اهمیت دوست 

امام امیر المومنین فرمود:«خیر دنیا و آخرت در راز داری و دوستی با نیکان جمع شده است، و شر وبدی در افشاری راز و دوستی با اشرار گرد آمده است »

7دوستی با آل محمد

رسول اکرم فرمود:« هر کس بادوستی خاندان پیامبر بمیرد شهید مرده است »

                                                                                           برگرفته ازکتاب «فروغ حدیث جلد دوم»صفحات:« 47،46،45»

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علی سبحانی