راه اول: هرکه شب جمعه، پس از نماز شب، هزار بار سوره ی کوثر را بخواند و سپس هزار بار صلوات بر آل محمد بفرستد، پیغمبر را در خواب میبیند

راه دوم: راه دیگر برای خواب دیدن پیامبر خدا هست و آن صلوات مدام بر آن حضرت است، با طهارت و بدین نحو:«اللهم صلی علی محمد و آله و سلم کما تحب و ترضی.»


صلوات بر آل محمد