شاید ما این کلیپ را در مطالب قبلی گذاشته بودیم ولی دوباره برای شهادت بانوی مسلمانان تکرارش می کنیمدریافت
حجم: 19.3 مگابایت

مدت زمان: 4 دقیقه 36 ثانیه