«دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از سر زمین پارس به آن دست خواهند یافت»

همنشین شایسته همانند عطر فروشی است که اگر از عطرش چیزی به تو ندهد بوی عطرش به تو خواهد رسید

۳ مطلب با موضوع «جملات زیبا» ثبت شده است

معنی و مفهوم ادب

1:ادب الهی

رسول خدا (ص) فرمود:«قران مرکز تربیت الهی است پس در حد توان ادب آن را بیاموزیم، این قران ریسمان الهی و نور نمایان و مایة شفای مفید است، پس آن را بخوانید...»

2:ادب در منطق امام حسین

امام حسین(ع) سوال شد: ادب چیست امام فرمود: «ادب آن است  که از خانه خود بیرون می روی، با هیچ کس برخورد نکنی جز آنکه او را برتر و بهتر از خود بینی.»

3: زیبا ترین ادب

از امام علی (ع) آمده است:«نیکو ترین ادب، آن است که تو را از گناه باز دارد.(یعنی در مقابل خدا مؤدب باشی)»

4:روش مؤدب شدن

امام حسن عسکری (ع) فرمود:«در ادب خودت همین کافی است که از آنجه دیگران نمی پسندی اجتناب کنی.»

5:ادب کردن خویش

از امام علی (ع) آمده است: « بهترین ادب آن است که از خودت شروع کنی.» 

6: امام علی (ع) فرمود: «با ارزش ترین ادب حفظ جوانمردی است.»

                                                                                               برگرفته شده از«جلد دوم فروغ حدیث» صفحات 17 و 18»

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علی سبحانی

اهمیت دوستی در اسلام

1: جایگاه دوست

رسول خدا فرمود: «انسان بر دین دوستش خواهد بود، بنابراین هر یک از شما دقت کند که با چه کسی دوست شود.»

2:ناتوان ترین انسان 

 امام علی (ع) فرمود«ناتوانترین مردم کسی است که از دوست گرفتن عاجز باشد و ناتوانتر از او کسی است که دوستی را به دست آورد و تباه ساز و از دست بدهد»

3:تجسم دوست

 رسول خدا فرمود:« بنگرید با چه کسی هم صحبت می شوید ؟ زیرا هیچ کس نیست که مرگش فرا رسد جز آنکه دوستانش در پیش خدا در برابرش مجسم شوند، و اگر از بدان باشد به سرنوشت آنان دچار شود. هیچکس نمی میرد جز اینکه هنگام مرگ من در نظر او مجسم میشوم»

4:با دوست محشور میشود 

پیامبر گرامی اسلام فرمود:« انسان همراه کسی محشور می شود که او را دوست بدارد»

5:راهنما عقل

امام علی(ع) فرمود:« دوست هر کس راهنما عقل اوست و سخن او دلیل فضل اوست.»

6:اهمیت دوست 

امام امیر المومنین فرمود:«خیر دنیا و آخرت در راز داری و دوستی با نیکان جمع شده است، و شر وبدی در افشاری راز و دوستی با اشرار گرد آمده است »

7دوستی با آل محمد

رسول اکرم فرمود:« هر کس بادوستی خاندان پیامبر بمیرد شهید مرده است »

                                                                                           برگرفته ازکتاب «فروغ حدیث جلد دوم»صفحات:« 47،46،45»

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علی سبحانی

پنج سخن زیبا و حکیمانه از رسول اکرم

1: النظرو فی ثلاثه اشیاء، عباة«انظرفی المصحف»و«النظرفی وجه الوالدین»و«النظر فی البحر»

    نگاه در سه چیز عبادت است«نگاه به قران»و«نگاه  کردن در چهره پدر ومادر»و«نگاه به دریا»

2:اربعة قلیلها کثیر«الفقر و الوجع و العداوة و النار»

   چهار چیز کمش هم زیاد است«فقر،درد،دشمنی،اتش»

3:خمسة اشیاءحسنة فی الناس«العلم و العدل و السخاوة و الصبر و احیاء.»

   پنج چیز خوب است در مردم «علم،عدل،بخشندگی،صبر وشرم داشتن»

4: حسن الخلق نصف الدین.

    خوش اخلاقی نصف دین است

5:المومن قلیل الکلام کثیر العمل.

   مومن کم حرف و پر کار است                                                         

                                                                                            

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علی سبحانی